01/07/2022 03:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đợi

Tác giả: Lâm Quang Mỹ - Nguyễn Đình Dũng

Thể thơ: Thơ mới tám chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 03/07/2009 14:00

 

Ta ở trong nhau những ngày trống vắng.
Nhớ buổi tiễn đưa, con đò trong nắng.
Cơn bão tan trong bảy sắc cầu vồng.
Đợi dấu chân ai, cát dài mờ sông...

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lâm Quang Mỹ » Đợi