08/08/2022 17:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuân sớm

Tác giả: Nguyễn Sĩ Đại

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 20/04/2020 14:36

 

Sớm một bông đào hàm tiếu bên sân
Se sẽ đỏ như điều anh dự cảm
Đã mong đợi - vẫn bất ngờ em đến
Cả trời xuân sáng biếc theo về
2-1983

Nguồn: Nguyễn Sĩ Đại, Trái tim người lính (thơ), NXB Thanh niên, 1998

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Sĩ Đại » Xuân sớm