19/09/2021 03:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thái thường dẫn - Kiến Khang trung thu dạ vị Lữ Thúc Tiềm phú
太常引-建康中秋夜為呂叔潛賦

Tác giả: Tân Khí Tật - 辛棄疾

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi Vanachi vào 10/07/2005 22:40

 

Nguyên tác

一輪秋影轉金波。
飛鏡又重磨。
把酒問姮娥:
被白髮欺人奈何?
乘風好去,
長空萬里,
直下看山河。
斫去桂婆娑,
人道是清光更多。

Phiên âm

Nhất luân thu ảnh chuyển kim ba.
Phi cảnh hựu trùng ma.
Bả tửu vấn Hằng Nga:
Bị bạch phát khi nhân nại hà?
Thừa phong hảo khứ,
Trường không vạn lý,
Trực hạ khán sơn hà.
Chước khứ quế bà sa,
Nhân đạo thị thanh quang cánh đa.

Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh

Một bánh trung thu toả sóng vàng
Lơ lửng sáng như gương
Nâng chén hỏi tiên nữ
Tóc đã bạc làm sao dối nàng
Muốn nương theo gió
Bay xa vạn dặm
Nhìn sông núi mênh mang
Đốn quách cây quế rậm
Thì ánh trăng thêm sáng vô ngần
Kiến Khang nay thuộc Nam Kinh.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tân Khí Tật » Thái thường dẫn - Kiến Khang trung thu dạ vị Lữ Thúc Tiềm phú