24/06/2024 17:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sương thiên hiểu giốc - Đề Thái Thạch Nga My đình
霜天曉角-題采石蛾眉亭

Tác giả: Hàn Nguyên Cát - 韓元吉

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/03/2015 22:06

 

Nguyên tác

倚天絕壁,
直下江千尺。
天際兩蛾凝黛,
愁與恨,
幾時極!

暮潮風正急,
酒闌聞塞笛。
試問謪仙何處?
青山外,
遠煙碧。

Phiên âm

Ỷ thiên tuyệt bích,
Trực há giang thiên xích.
Thiên tế lưỡng nga ngưng đại[1],
Sầu dữ hận,
Kỷ thì cực!

Mộ triều phong chính cấp,
Tửu lan văn tái địch.
Thí vấn Trích Tiên[2] hà xứ?
Thanh sơn ngoại,
Viễn yên bích.

Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh

Đỉnh cao chạm trời
Nghìn trượng vách cao vời
Chân mây như đôi mày đậm
Mối sầu hận
Đến bao nguôi?

Giận sóng xô gió cuốn
Tỉnh men địch thổi hoài
Lý Bạch đâu rồi? Chỉ thấy
Ngoài non biếc
Khói lam bay
Núi Thái Thạch thuộc tỉnh An Huy, nhô lên ở giữa sông. Thời Tống, nó được dùng làm tiền đồn chống quân Kim xâm nhập.

[1] Trước mặt đình Nga My có hai rặng núi đông và tây nằm ngang xa trông như đôi chân mày.
[2] Tương truyền Lý Bạch say rượu rồi chết đuối ở sông này.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Nguyên Cát » Sương thiên hiểu giốc - Đề Thái Thạch Nga My đình