05/07/2020 15:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đêm sang đông

Tác giả: Bùi Giáng

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi karizebato vào 17/05/2011 22:23

 

Đêm thần máu động cuồng ca
Tờ điên hoa giậy thiết tha lên mùa
Một vừng hồng nhựt sơn nhai
Nịch trầm hải để như lai vô trù
Giữa đêm thuyền đắm thiên thu
Giữa ngày triều vỗ sương phù du bay
Chim kêu sớm, liễu ngân dài
Hoàng hôn gió giục mộng tài tử qua
Đêm thần máu động cuồng ca
Đêm mùa lễ hội đêm già nua đêm
Đêm dâng cổ lục mỏi mềm
Đêm dời phương cảo êm đềm sang đông
Nguồn: Bùi Giáng, Bài ca quần đảo, NXB Nguyễn Đình Vượng, 1973 (tái bản)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Giáng » Đêm sang đông