02/07/2022 02:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bồi Trương thừa tướng tự Tùng Tư giang đông bạc Chử Cung
陪張丞相自松滋江東泊渚宮

Tác giả: Mạnh Hạo Nhiên - 孟浩然

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 30/05/2008 06:20

 

Nguyên tác

放溜下松滋,
登舟命楫師。
詎忘經濟日,
不憚冱寒時。
洗幘豈獨古,
濯纓良在茲。
政成人自理,
機息鳥無疑。
雲物凝孤嶼,
江山辨四維。
晚來風稍急,
冬至日行遲。
臘響驚雲夢,
漁歌激楚辭。
渚宮何處是,
川暝欲安之。

Phiên âm

Phóng lưu há Tùng Tư,
Đăng chu mệnh tiếp sư.
Cự vong kinh tế nhật,
Bất đạn hộ hàn thì.
Tẩy trách khởi độc cổ,
Trạc anh lương tại tư.
Chính thành nhân tự lý,
Cơ tức điểu vô nghi.
Vân vật ngưng cô tự,
Giang sơn biện tứ duy.
Vãn lai phong sảo cấp,
Đông chí nhật hành trì.
Lạp hưởng kinh Vân Mộng[1],
Ngư ca kích Sở từ[2].
Chử Cung[3] hà xứ thị,
Xuyên minh dục an chi.

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Tùng Tư theo nước xuống
Lên thuyền giục chèo dòng
Tạm lơi chuyện sách lược
Chi ngại giờ giá băng
Giặt khăn riêng cũ được
Rửa mũ vẫn nay trông
Nước ổn dân yên sống
Quên ngờ chim thong dong
Đảo lẻ ngút mây khói
Bốn phương ngời núi sông
Sắt se chiều ngả gió
Chầm chậm trời về đông
Vân Mộng săn khua vẳng
Sở Từ chài rộn sông
Chử Cung nào phải chốn
Sông tối thuyền mênh mông
Trương Thừa tướng tức Trương Cửu Linh. Tùng Tư là một nhánh sông Dương Tử thuộc tỉnh Hồ Bắc.

Nguồn: Đường - thơ một thuở, NXB Văn hoá - Thông tin, 1999
[1] Một dải đất ẩm thấp thuộc Giang Lăng.
[2] Bài ca dân gian nước Sở.
[3] Di tích cổ phía đông nam Giang Lăng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Mạnh Hạo Nhiên » Bồi Trương thừa tướng tự Tùng Tư giang đông bạc Chử Cung