26/10/2021 03:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoa trầm tư
Parfois une fleur devenue pensive

Tác giả: Rainer Maria Rilke

Nước: Áo
Đăng bởi Vanachi vào 15/09/2007 07:00

 

Nguyên tác

Parfois une fleur devenue pensive
nous reconnaît
et nous poursuit d’une attention qu’on dirait
presque auditive.

On dirait qu’elle connaît nos pas
qui s’approchent, qui passent -
elle qui passe sur place
s’étonne-t-elle de l’audace
de celui qui s’en va?

Bản dịch của Hoàng Ngọc Biên

Đôi khi một đoá hoa trở nên trầm tư
nhận ra chúng ta
và dõi theo chúng ta với một sự chú tâm
ta có thể gọi là thính giác.

Có thể nói hoa quen bước chúng ta
khi đến gần, khi đi xa –
hoa vẫn vốn biến mất tại chỗ
nó có ngạc nhiên về sự táo bạo
có kẻ dám rời nó để ra đi?
Đây là một trong 9 bài thơ của R.M. Rilke viết bằng tiếng Pháp.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Rainer Maria Rilke » Hoa trầm tư