06/02/2023 22:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Độc du
獨遊

Tác giả: Vương Xương Linh - 王昌齡

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 26/12/2008 08:11

 

Nguyên tác

林臥情每閒,
獨遊景常晏。
時從灞陵下,
垂釣往南澗。
手攜雙鯉魚,
目送千里雁。
悟彼飛有適,
知此罹懮患。
放之清冷泉,
因得省疏慢。
永懷青岑客,
回首白雲間。
神超物無違,
豈繫名與宦。

Phiên âm

Lâm ngoạ tình mỗi nhàn,
Độc du cảnh thường án.
Thì tòng Bá Lăng hạ,
Thuỳ điếu vãng Nam Giản.
Thủ huề song lý ngư,
Mục tống thiên lý nhạn.
Ngộ bỉ phi hữu thích,
Tri thử duy ưu hoạn.
Phóng chi thanh lãnh tuyền,
Nhân đắc tỉnh sơ mạn.
Vĩnh hoài thanh sầm khách,
Hồi thủ bạch vân gian.
Thần siêu vật vô vi,
Khởi hệ danh dữ hoạn.

Dịch nghĩa

Nằm trong rừng tự mình lòng thảnh thơi
Du ngoạn một mình phong cảnh thường êm lặng
Khi thì xuống Bá Lăng
Khi thì qua Nam Giản câu cá
Tay cầm một đôi cá chép
Mắt nhìn tiễn nhạn bay đi ngàn dặm
Hiểu ra là chim ấy bay thoả thích
Biết là (cá) này gặp phải ưu phiền hoạn nạn
Phóng thích (cá) xuống dòng suối xanh
Do đó mà tỉnh ngộ chuyện sơ xuất khinh mạn
Nhớ mãi người khách trong núi
Quay đầu lại ở trong đám mây trắng
Siêu nhiên cùng vật không nghịch tình
Sao có thể bị buộc vào đường danh lợi quan hoạn

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Nằm rừng thoải mái sao
Đi dạo nơi thanh thản
Khi qua viếng Bá Lăng
Lúc tới câu Nam Giản
Tay cầm cặp cá chép
Mắt dõi một đàn nhạn
Thấy đó thoả bay cao
Biết đây lo vướng nạn
Thả cá xuống khe trong
Tỉnh ngộ đừng sơ mạn
Nhớ hoài khách núi xanh
Quay nhìn mây trắng cản
Cùng vật thuận thiên nhiên
Bận gì danh với hoạn
Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Xương Linh » Độc du