20/05/2022 10:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Màu trắng

Tác giả: Vũ Minh Tân

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 06/10/2017 17:05

 

Anh đem về từ vùng bom đạn
thứ em ước - mảnh dù pháo sáng
chưa kịp trao em, em đã mất rồi
ở mãi với anh dải khăn màu trắng
- Ngày chống Mỹ, thiếu nữ nông thôn hay lấy những múi dù pháo sáng làm khăn quàng

Nguồn: Nẻo về (thơ), Vũ Minh Tân, NXB Văn học, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Minh Tân » Màu trắng