31/03/2023 06:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cơm trắng ăn với chả chim

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/03/2015 17:18

 

Cơm trắng ăn với chả chim,
Chồng đẹp, vợ đẹp, những nhìn mà no.
Cơm hẩm ăn với cà kho,
Chồng xấu, vợ xấu, những lo mà gầy.
Nguồn:
1. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
2. Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Cơm trắng ăn với chả chim