28/01/2023 19:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lá sen

Tác giả: Nguyễn Ngọc Oánh

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Cammy vào 10/06/2008 18:13

 

Lá sen ai đó che nghiêng
Hạt mưa tạt
Hạt mưa ướt
Vầng trăng lên mé đình...

Lá sen em nhường che anh
Nửa lá vẫy
Nửa lá duối
Hạt mưa ranh mãnh vờn...

Lá sen cùng đội chung đường
Ngập ngừng buông
Nhập ngừng giữ
Một vùng hương dùng dằng...
4-1991

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Ngọc Oánh » Lá sen