29/05/2024 22:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ô thê khúc
烏棲曲

Tác giả: Lý Bạch - 李白

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 22/12/2005 14:22

 

Nguyên tác

姑蘇台上烏棲時,
吳王宮裡醉西施。
吳歌楚舞歡未畢,
青山欲含半邊日。
銀箭金壺漏水多,
起看秋月墜江波,
東方漸高奈樂何。

Phiên âm

Cô Tô đài thượng ô thê thì,
Ngô vương cung lý tuý Tây Thi.
Ngô ca Sở vũ hoan vị tất,
Thanh sơn dục hàm bán biên nhật.
Ngân tiễn kim hồ lậu thuỷ đa,
Khởi khan thu nguyệt truỵ giang ba,
Đông phương tiệm cao nại lạc hà.

Dịch nghĩa

Vào lúc quạ đậu trên đài Cô Tô
Vua Ngô trong cung đang say với Tây Thi
Bài hát Ngô, điệu múa Sở, cuộc vui chưa dứt
Núi xanh sắp ngậm một nửa vầng mặt trời
Mũi tên bạc trong bình vàng, nước giọt đã nhiều
Ngẩng trông vầng trăng thu rơi xuống làn sóng sông
Phương đông mặt trời lên cao dần, sao vui mãi được ?

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Khi đàn quạ đậu mái Cô Tô
Vua với Tây Thi ở điện Ngô
Múa Sở, ca Ngô vui chửa tắt
Mặt trời ngậm nửa non xanh ngắt
Bình vàng tên bạc nước dần hao
Trông ánh trăng thu toả sóng xao
Bóng nắng cao rồi, vui mãi sao ?
(Năm 726)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Bạch » Ô thê khúc