22/05/2024 04:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chơi chùa Hương Tích

Tác giả: Tản Đà - 傘沱

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi karizebato vào 19/10/2009 05:50

 

Chùa Hương giời điểm lại giời tô
Một bức tranh tình trải mấy thu
Xuân lại xuân đi không dấu vết
Ai về ai nhớ vẫn thơm tho
Nước tuôn ngòi biếc trong trong vắt
Đá hỏm hang đen tối tối mò
Chốn ấy muốn chơi còn mỏi gối
Phàm trần chưa biết nhắn nhe cho

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tản Đà » Chơi chùa Hương Tích