27/06/2022 03:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sương Cầu Lim

Tác giả: Hoàng Cầm - Bùi Tằng Việt

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 03/08/2007 22:06

 

Chấp chới lá chè non
Cầu Lim Nội Duệ
The Hà Đông đón kiệu
Bỏ quê Xim

Ếch Quế Dương xếp đùi tròn gõ trống
Sáo sậu Phù Ninh
Rợp nắng
Về Thăng Long

Đá nghển trông con
Gục đầu sườn núi Dạm
Lụa vàng xé lộc rắc tro tiền
Đè ngang khói bếp
Bặt mùi khoai nướng
Đầu rau nằm sấp toạc môi

Trống Chờ thúc chín tiếng
Chuông Trõ nện ba hồi
Mõ Phù Lưu khua bến đò Lo

Thấy phẩm Huệ xênh xang năm sắc áo
Biết lòng chim sáo chim ri

Gái Cầu Lim Nội Duệ đã đi
Nguồn:
- Hoàng Cầm - Tác phẩm - Thơ, NXB Hội nhà văn & Trung tâm Văn hoá và Ngôn ngữ Đông Tây, 2002
- Hoàng Cầm, Về Kinh Bắc, NXB Văn học, 1994

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hoàng Cầm » Sương Cầu Lim