03/08/2020 20:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ăn trộm có tang, chơi ngang có tích

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (ngoài thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/03/2015 16:11

 

Ăn trộm có tang, chơi ngang có tích
Câu này ý nói những việc làm phi pháp bao giờ cũng để lại dấu tích, tang chứng, cuối cùng sẽ bị phát hiện. Cũng có thể hiểu là cần phải có tang chứng cụ thể, rõ ràng mới kết tội được.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Ăn trộm có tang, chơi ngang có tích