17/10/2021 19:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trái đất xoay

Tác giả: Nguyễn Lãm Thắng

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 23/06/2009 08:35

 

Trái đất xoay
nên không rụng
con người rụng
vì không xoay.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Lãm Thắng » Trái đất xoay