03/08/2021 19:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề Quảng Lăng kỹ bình
題廣陵妓屏

Tác giả: Lã Nham - 呂巖

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi hongha83 vào 11/05/2012 15:08

 

Nguyên tác

花開花落兩悲歡,
花與人還事一般。
開在枝間妨客摺,
落來地上請誰看。

Phiên âm

Hoa khai hoa lạc lưỡng bi hoan,
Hoa dữ nhân hoàn sự nhất ban.
Khai tại chi gian phương khách triệp,
Lạc lai địa thượng thỉnh thuỳ khan.

Bản dịch của Trần Kim Anh

Hoa tươi hoa rụng đủ buồn vui
Hoa với người cùng một kiếp thôi
Nở tận đầu cành phòng kẻ bẻ
Ai người xem ngắm lúc hoa rơi?
Nguồn: Tuyển tập thơ văn Phạm Đình Hổ, NXB Khoa học xã hội, 1998

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lã Nham » Đề Quảng Lăng kỹ bình