27/10/2021 20:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nụ hồng vừa chớm

Tác giả: Chân Hội Nghiêm

Thể thơ: Thơ mới tám chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 10/07/2017 16:24

 

Sáng hôm nay sương đã đông thành đá
Có nụ hồng vừa chớm nở đêm qua
Chắp tay tôi nguyện trời đừng băng giá
Để nụ hồng tiếp nối những ngày qua
Nguồn: Đôi khi (thơ), Chân Hội Nghiêm, NXB Trẻ, 2017

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Chân Hội Nghiêm » Nụ hồng vừa chớm