28/09/2022 16:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cái diều giấy

Tác giả: Lê Thánh Tông - 黎聖宗

Thể thơ: Đường luật biến thể; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 20/02/2007 17:31

 

Gió hiu hiu nhẹ cánh hồng,
Nhang dọc dầu[1] ta cao lướt không.
Đỉnh núi phau phau mờ thức bạc,
Giữa trời lồ lộ dãi vầng hồng.
Chín lần lèo rủ, dầu[2] thong thả,
Bốn biển lòng vui phỉ ngóng trông.
Có thuở liệng chơi ngoài lục hợp (?)
Hư không, loài ác[3] rẽ đùng đùng.
[1, 2] Mặc.
[3] Quạ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Thánh Tông » Cái diều giấy