19/09/2021 19:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vân An trở vũ
雲安阻雨

Tác giả: Nhung Dục - 戎昱

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/05/2014 16:29

 

Nguyên tác

日長巴峽雨濛濛,
又說歸舟路不通。
遊人不及西江水,
先得東流到渚宮。

Phiên âm

Nhật trường Ba giáp[1] vũ mông mông,
Hựu thuyết quy chu lộ bất thông.
Du nhân bất cập Tây giang thuỷ,
Tiên đắc đông lưu đáo Chử cung[2].

Dịch nghĩa

Mưa suốt ngày giăng giăng trên kẽm Ba,
Còn nghe nói con thuyền về nhà đường không đi được.
Du khách không theo hướng trên sông Tây được nữa,
Đành phải xuôi hướng đông, dạt tới Chử cung.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Mưa suốt ngày trên con Ba giáp
Thuyền về nghe nước ngược không thông
Khách du buộc phải đi đông
Cho nên dạt tới Chử cung xuôi dòng
Tác giả muốn đi hướng tây trên sông Trường Giang để về nhà, nhưng tới Vân An gặp mưa trên kẽm Ba, thuyền buộc phải theo con nước đi về hướng đông, dạt tới Chử cung.

[1] Còn gọi là Tây Lăng giáp, là một trong ba giáp trên thượng nguồi sông Trường Giang. Giáp này dài nhất và nguy hiểm nhất, nằm trong địa phận tỉnh Hồ Bắc.
[2] Một biệt cung của vua nước Sở thời Xuân Thu, di tích nay vẫn còn trong thành phố Giang Lăng, tỉnh Hồ Bắc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nhung Dục » Vân An trở vũ