06/12/2021 10:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhân Ngô Châu thủ Lý Chính đường xuất đề phú đoan ngọ bì ân vinh cầu thi ư bồi thần quan tức chiêm thành tống tha

Tác giả: Đinh Nho Hoàn - 丁儒完

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi DNH vào 18/04/2017 17:33

 

Phiên âm

Khôi yến nhuy đồng khí bán phu
Nhất thiên dương trưởng tập Ngô Châu
Lan thang cựu yếm Tam Kinh tục
Thái phiến tân thừa Ngũ Phượng lâu
Y quốc lực dư tài ngải hổ
Hương danh thượng triệt noãn kim âu
Cùng hà ky tử tu vô bổ
Dạng Nguyệt Đình tiền nhất phiếm bồ

Dịch nghĩa

Nuốt tro và đeo ống khí thế một nửa đã thể hiện ra bên ngoài
Vào một ngày dương trường thuyền sứ bộ tập kết ở Ngô Châu
Về món canh lan thì từ trước ta vẫn ghét cái tục của người Tam Kinh
Quạt vẽ thì mới được tặng ở lầu Ngũ Phượng
Trị nước mà còn dư sức thì trồng ngải hổ (cây ngải khô kết hình hổ)
Danh thơm bay lên làm ấm cho cả âu vàng
Kẻ tha phương thẹn không làm được điều gì bổ ích (cho xã tắc)
Một cây cỏ bồ trôi trên dòng nước trước Nguyệt Đình

Bản dịch của Đinh Nho Hồng

Nuốt tro đeo ống thật quang vinh
Thuyền đến Ngô Châu rực ánh minh
Quạt vẽ ung dung lầu Ngũ Phượng
Canh lan ngán ngẩm tục Tam Kinh
Công quyền dư sức treo hình hổ
Cây cỏ trôi sông trước Nguyệt Đình
Lòng thẹn chưa làm điều có ích
Âu vàng ấm áp đẹp thanh danh
Nguồn: Mặc Trai sứ tập, NXB Văn học, 2009

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đinh Nho Hoàn » Nhân Ngô Châu thủ Lý Chính đường xuất đề phú đoan ngọ bì ân vinh cầu thi ư bồi thần quan tức chiêm thành tống tha