29/01/2022 21:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề Phúc Thành từ đường
題福成祠堂

Tác giả: Trần Quang Triều - 陳光朝

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 17/06/2006 07:58

 

Nguyên tác

雲自悠悠歲月深,
祠堂兩畔柏森森。
花凝宿雨千行淚,
月印寒潭一片心。
臺下草分今日路,
松中鶴識舊時琴。
夜來記得燈前夢,
海闊天高何處尋。

Phiên âm

Vân tự du du tuế nguyệt thâm,
Từ đường lưỡng bạn bách sâm sâm.
Hoa ngưng túc vũ thiên hàng lệ,
Nguyệt ấn hàn đàm nhất phiến tâm.
Ðài hạ thảo phân kim nhật lộ,
Tùng trung hạc thức cựu thời cầm.
Dạ lai ký đắc đăng tiền mộng,
Hải khoát thiên cao hà xứ tầm.

Dịch nghĩa

Mây bay man mác năm tháng lâu rồi,
Hai bên nhà thờ cây bách um tùm.
Những hạt mưa đêm đọng lại trên hoa như nghìn hàng lệ,
Mặt trăng in xuống đầm lạnh như một mảnh lòng.
Dưới đài, cỏ rẽ thành lối đi ngày nay,
Trong cây thông, chim hạc nhớ cung đàn thuở trước.
Đêm đến ghi nhớ giấc mộng trước đèn,
Nhưng trời cao biển rộng biết tìm đâu?

Bản dịch của Nguyễn Tấn Hưng

Mây trôi ngày tháng hững hờ
Bách tùng bên mé nhà thờ vẫn xanh.
Mưa đêm lệ đọng hoa cành
Tấm lòng như nguyệt long lanh bóng đầm
Dưới đài, lối cỏ rẽ phân
Ðàn thông hạc nhớ ca cầm thuở nao
Ðèn khuya mộng cũ dạt dào
Biết đâu biển rộng trời cao mà tìm.
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập II), NXB Khoa học xã hội, 1988

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Quang Triều » Đề Phúc Thành từ đường