09/06/2023 14:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sở giang hoài cổ
楚江懷古

Tác giả: Mã Đái - 馬戴

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi hongha83 vào 15/08/2008 18:55

 

Nguyên tác

露氣寒光集,
微陽下楚丘。
猿啼洞庭樹,
人在木蘭舟。
廣澤生明月,
蒼山夾亂流。
雲中君不見,
竟夕自悲秋。

Phiên âm

Lộ khí hàn quang tập,
Vi dương hạ Sở khâu.
Viên đề Động Đình[1] thụ,
Nhân tại mộc lan[2] chu.
Quảng trạch sinh minh nguyệt,
Thương sơn hiệp loạn lưu.
Vân Trung quân[3] bất kiến,
Cánh tịch tự bi thu.

Dịch nghĩa

Khí sương và áng sáng lạnh lẽo tụ tập lại
Mặt trời yếu ớt hạ về chốn núi Sở
Vượn kêu khóc trên cây cạnh hồ Động Đình
Người ngồi yên trong thuyền gỗ mộc lan
Hồ rộng thênh thang mọc lên vầng trăng sáng
Núi xanh biếc đem về nguồn nước loạn tung toé
Không thấy có thần Vân Trung ở đó
Hết nguyên đêm thu tự mình cảm thấy bi thương

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Một bầu sương sáng lạnh
Núi Sở nắng hơi hơi
Hồ Động vượn vang hú
Thuyền lan khách dạo chơi
Đầm xa trăng vằng vặc
Núi biếc suối bời bời
Không thấy Thần Mây nhỉ?
Đêm thu xót cảnh trời
Nguồn: Đường thi trích dịch, NXB Thuận Hoá, Huế, 1997
[1] Tên hồ, tại Nhạc Dương, tỉnh Hồ Nam.
[2] Sông Tầm Dương có nhiều cây mộc lan.
[3] Thần mây.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Mã Đái » Sở giang hoài cổ