26/07/2021 12:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tương linh cổ sắt
湘靈鼓瑟

Tác giả: Vương Ung - 王邕

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 14/09/2007 07:33

 

Nguyên tác

寶瑟和琴韻,
靈妃應樂章。
依稀聞促柱,
仿佛夢新妝。
波外聲初發,
風前曲正長。
淒清和萬籟,
斷續繞三湘。
轉覺雲山迥,
空懷杜若芳。
誠能傳此意,
雅奏在宮商。

Phiên âm

Bảo sắt hoà cầm vận,
Linh phi ứng nhạc chương.
Y hi văn xúc trụ,
Phỏng phất mộng tân trang.
Ba ngoại thanh sơ phát,
Phong tiền khúc chính trường.
Thê thanh hoà vạn lại,
Đoạn tục nhiễu Tam Tương.
Chuyển giác vân sơn quýnh,
Không hoài Đỗ Nhược phương.
Thành năng truyền thử ý,
Nhã tấu tại cung thương.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Hoà hợp âm thanh cầm và sắt
Hai phi đàn réo rắt nhạc chương
Mơ màng tay vuốt trụ sương
Như còn phảng phất mộng trường điểm trang
Trên sóng nước tiếng đàn sơ khởi
Theo gió đưa phơi phới khúc dài
Điệu vui lẫn tiếng bi ai
Theo nhau, khi đứt nối, cài Tam Tương
Đàn chuyển khúc mây vương núi sáng
Nhớ vô cùng Đỗ Nhược lan thơm
Truyền cho ý nở hoa đơm
Tấu vần tao nhã tay vờn cung thương

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Ung » Tương linh cổ sắt