17/07/2024 19:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chó

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/08/2021 14:06

 

Lũ mày chẳng phải giống nhà đâu,
Mẹ Nhật, cha Tây, hoặc bố Tàu.
Nịnh kẻ giàu sang đuôi vắt vắt,
Doạ người khôn khó miệng gâu gâu.
Bơ thừa sữa cặn mà xơi thích,
Anh ruột em nhà có nề đâu.
Liệu xác: ngày mai người thắng vật,
Rượu, riềng mi sẽ hưởng công đầu.
Bài thơ này viết về thời kỳ rối ren Pháp Nhật Tàu ở nước ta.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Chó