06/12/2021 22:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dầu vậy

Tác giả: Trần Mạnh Hảo

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 08/02/2010 03:27

 

Tình em như gió đến cây anh
Buộc gió trời kia với lá cành
Mai rồi gió thổ về trăm ngả
Vòm anh đâu thể hoá trời xanh
Nguồn: Trần Mạnh Hảo, Tứ tuyệt, NXB Trẻ, 1995

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Mạnh Hảo » Dầu vậy