08/12/2021 05:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dư điền điệu kỳ 1
畬田詞其一

Tác giả: Vương Vũ Xứng - 王禹偁

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi hongha83 vào 09/06/2008 22:37

 

Nguyên tác

大家齊力斸孱顏,
耳聽田歌手莫閒。
各願種成千百索,
豆萁禾穗滿青山。

Phiên âm

Đại gia tề lực chước sàn nhan,
Nhĩ thính điền ca thủ mạc nhàn.
Các nguyện chủng thành thiên bách sách,
Đậu ky hoà tuệ mãn thanh san.

Bản dịch của Vũ Mộng Hùng

Mọi người ra sức vỡ đồi cây
Nghe hát đồng quê, chẳng rỗi tay
Đều muốn trồng nên ngàn vạn thửa
Non xanh, lúa đậu mọc xanh đầy

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Vũ Xứng » Dư điền điệu kỳ 1