25/07/2024 01:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trách chàng ăn ở chấp chênh

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/03/2015 17:35

 

Trách chàng ăn ở chấp chênh,
Em như thuyền thúng lênh đênh giữa dòng.
May ra trời lặng, nước trong,
Chẳng may bão táp cực lòng thiếp thay.
Công thiếp vò võ đêm ngày,
Mà chàng ăn ở thế này chàng ôi!
Thiếp như hoa đã nở rồi,
Xin chàng che lấy mặt trời cho tươi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Trách chàng ăn ở chấp chênh