10/06/2023 18:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quán sơn tiểu ẩn
灌山小隱

Tác giả: Vương Thủ Nhân - 王守仁

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi hongha83 vào 14/11/2013 10:01

 

Nguyên tác

一自移家入紫煙,
深林住久遂忘年。
山中莫道無供給,
明月清風不用錢。

Phiên âm

Nhất tự di gia nhập tử yên,
Thâm lâm trú cửu toại vong niên.
Sơn trung mạc đạo vô cung cấp,
Minh nguyệt thanh phong bất dụng tiền.

Bản dịch của Thông Thiền

Từ lúc dời nhà ẩn trong hang
Rừng sâu năm tháng thảy đều quên
Chớ bảo trong non không gì hết
Gió mát trăng thanh chẳng tốn tiền
Nguồn: Phiêu nhiên vào cõi Không, NXB Tôn giáo, 2013

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Thủ Nhân » Quán sơn tiểu ẩn