03/02/2023 16:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hỷ xuân lai kỳ 3
喜春來其三

Tác giả: Nguyên Hiếu Vấn - 元好問

Thể thơ: Tản khúc; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi Vanachi vào 20/04/2007 20:44

 

Nguyên tác

梅擎殘雪芳心奈,
柳倚東風望眼開,
溫柔樽俎小樓臺。
紅袖繞,低唱喜春來。

Phiên âm

Mai kinh tàn tuyết phương tâm nại,
Liễu ỷ đông phong vọng nhãn khai,
Ôn nhu tôn trở tiểu lâu đài,
Hồng tụ nhiễu, đê xướng hỉ xuân lai.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Tuyết tan mai trổ, tim hồng
Liễu buồn mở mắt ru cùng gió xuân
Lầu thơm rượu quý mời nâng
Áo hồng vây nhiễu hát mừng xuân ca.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyên Hiếu Vấn » Hỷ xuân lai kỳ 3