15/05/2021 02:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Du Tây Hồ
遊西湖

Tác giả: Nguyễn Văn Siêu - 阮文超

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 20/12/2008 09:16

 

Nguyên tác

今古已如此,
江山亦識夫。
城池空歷歷,
天水自悠悠。
鐘聲醒浮世,
樹色明殘秋。
且盡今朝興,
同君蕩百憂。

Phiên âm

Kim cổ dĩ như thử,
Giang sơn diệc thức phu.
Thành trì không lịch lịch,
Thiên thuỷ tự du du.
Chung thanh tỉnh phù thế,
Thụ sắc minh tàn thu.
Thả tận kim triêu hứng,
Đồng quân đãng bách ưu.

Dịch nghĩa

Cổ kim đã biến đổi như thế!
Non sông có biết không?
Những thành trì luống còn đó rành rành,
Trời, nước vẫn tự lững lờ.
Tiếng chuông gọi tỉnh mộng phù thế,
Màu cây thấy rõ cảnh thu tàn.
Hãy chơi cho hết cái hứng thú buổi sớm mai,
Cùng bạn gột rửa trăm điều lo lắng.

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Xưa nay từng đã thế này
Núi sông đứng đó có hay chăng là
Thành trì dằng dặc còn trơ
Bên trời bên nước lững lờ chốn đây
Tiếng chuông tỉnh mộng đời này
Màu cây sắc lá rõ ngày cuối thu
Sớm nay chơi đến lu bù
Cùng anh rửa mọi sầu lo sạch làu
Nguồn:
1. Ngô Văn Phú, 300 bài thơ Việt chữ Hán (Hán tự Việt thi tam bách thủ), NXB Hội nhà văn, 2003
2. Nguyễn Văn Đề, Thần Siêu, lịch sử cụ Nguyễn Văn Siêu, NXB Tân Việt, 1944
Nguồn: Ngô Văn Phú, 300 bài thơ Việt chữ Hán (Hán tự Việt thi tam bách thủ), NXB Hội nhà văn, 2003

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Văn Siêu » Du Tây Hồ