16/06/2021 21:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thu phố ca kỳ 07
秋浦歌其七

Tác giả: Lý Bạch - 李白

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 15/12/2006 13:11

 

Nguyên tác

醉上山公馬,
寒歌甯戚牛。
空吟白石爛,
淚滿黑貂裘。

Phiên âm

Túy thượng Sơn Công mã
Hàn ca Ninh Thích ngưu
Không ngâm Bạch Thạch Lạn
Lệ mãn hắc điêu cừu.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Say cưỡi ngựa Sơn Công
Lạnh hát bài Ninh Thích
Ngâm suông Bạch Thạch Lạn
Lệ ướt đẫm điêu cừu.
(Năm 754)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Bạch » Thu phố ca kỳ 07