06/08/2021 06:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Người yêu ta để trên cơi

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/03/2015 13:05

 

Người yêu ta để trên cơi,
Nắp vàng đậy lại để nơi gương thờ.
Ðêm qua ba bốn lần mơ,
Chiêm bao thì thấy, dậy rờ thì không!
Nguồn: Kiều Văn, Tình yêu trong ca dao - tục ngữ - dân ca, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2009

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Người yêu ta để trên cơi