19/01/2021 07:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tầm nhân bất ngộ
尋人不遇

Tác giả: Giả Đảo - 賈島

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 29/09/2008 12:09

 

Nguyên tác

聞說到揚州,
吹簫憶舊遊。
人來多不見,
莫是上迷樓。

Phiên âm

Văn thuyết đáo Dương Châu,
Xuy tiêu ức cựu du.
Nhân lai đa bất kiến,
Mạc thị thướng mê lâu.

Dịch nghĩa

Nghe nói đã tới Dương Châu,
Thổi tiêu nhớ những buổi vui chơi ngày trước.
Những người tới đây đa phần đều không thấy (một người),
Chớ phải là đã lên chốn mê lầu!

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Nghe nói tới Dương Châu,
Thổi tiêu nhớ buổi nào.
Mọi người đều chẳng thấy,
Chớ phải tới mê lầu.
Tác giả cùng những người bạn tới Dương Châu, dạo chơi, thổi sáo và hồi tưởng lại ngày trước đã từng vui chơi ở đây. Sau khi dạo chơi mới chợt phát hiện thiếu một người trong nhóm, đa phần những người tới đây đều không gặp. Ông tự hỏi là không biết có phải người đó đã lên chốn mê lầu hay không. Ý bài thơ muốn nói Dương Châu là nơi phồn hoa đô hội, dễ mê hoặc lòng người.

Có nơi chép tiêu đề và tác giả là Đồng chư công tầm Lý Phương Thực bất ngộ 同諸公尋李方直不遇 của Bao Hà 包何.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Giả Đảo » Tầm nhân bất ngộ