18/01/2021 18:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hồi xưa ai biết ai đâu

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/06/2017 10:31

 

Hồi xưa ai biết ai đâu,
Bởi con chim Ô Thước bắc cầu sông Ngân.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Hồi xưa ai biết ai đâu