15/08/2020 01:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Anh dựa hơi em như trầm hương mộc

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/04/2015 16:57

 

Anh dựa hơi em như trầm hương mộc
Một mai anh xa em rồi như tùng lộc mất sương
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Anh dựa hơi em như trầm hương mộc