02/12/2022 06:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cám ơn mưa nắng

Tác giả: Minh Sơn Lê

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 03/07/2021 07:01

 

Ta ngồi
với
tuổi năm mươi
Cám ơn hoa nắng vẫn rơi trên đầu
Rồi mai qua hết cơ cầu
Thôi con mắt đỏ thắp sầu nhân gian.

Ta ngồi
với
tuổi năm mươi
Cám ơn mưa nắng à ơi ru đời
Tình buồn chuyến ngược đò xuôi
Để câu lục bát ngậm ngùi thở than!

Lòng thầm năn nỉ thời gian
Đưa ta về với giang san Việt hùng
19.10.16

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Minh Sơn Lê » Cám ơn mưa nắng