15/04/2021 06:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trạch bi 1
澤陂 1

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 06/10/2005 13:54

 

Nguyên tác

彼澤之陂,
有蒲與荷。
有美一人,
傷如之何!
寤寐無為,
涕泗滂沱。

Phiên âm

Bỉ trạch chi ba (bi),
Hữu bồ dữ hà.
Hữu mỹ nhất nhân,
Thương như chi hà ?
Ngộ mỵ vô vi.
Thế tứ phương đà.

Dịch nghĩa

Bên bờ đầm kia,
Có cây lác và cây sen.
Có một người đẹp.
(Mà ta không được gặp thì) ưu sầu đau đón biết làm thế nào ?
Khi thức khi ngủ (mãi nhớ nàng mà) chẳng làm gì được.
(Chỉ đành khóc than) nước mắt nước mũi ràn rụa đầm đìa.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Đầm kia ở chỗ ven bờ,
Có sen có lác sởn sơ mọc cùng.
Có người đẹp đẽ thung dung
Vì không được gặp àm lòng nương bi.
Thức và ngủ chẳng làm gì,
Mũi tuôn lệ nhỏ lâm ly khóc thầm.
Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc hứng.

bi (đọc ba cho hợp vận): bờ để ngăn nước mà giữ lại.
bồ: cây lác, loại cây ở nước, có thể dùng để đan chiếu.
há: cây phù cừ, cây sen.
thế: nước từ trong mũi chảy ra.

Ý bài thơ này giống như của bài Nguyệt xuất.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Trạch bi 1