09/08/2022 23:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tiếng xuân

Tác giả: Đào Cảng - Đào Văn Cảng

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 17/03/2010 19:09

 

Tháng tư mưa bụi bay đi
Màu trời thêm sáng nắng về đầy sân
Nửa như xa, nửa như gần
Còn nghe tiếng của mùa xuân nói gì
Nguồn: Thời yêu thương (in chung), NXB Tác phẩm mới, 1985.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đào Cảng » Tiếng xuân