16/04/2021 05:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bên cửa chùa

Tác giả: H. Man - Phạm Văn Mận

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 12/07/2012 22:44

 

Cúi đầu bên cửa trần duyên
Trăm năm còn chút luỵ phiền này đây
Em đi hát lộc đầu ngày
Cớ can chi để áo bay lệch tà
Rằng từ đồng ruộng trông ra
Đã nghe nhan sắc, phù hoa gọi mời
Kinh thư để lạc giữa đời
Giờ nghe loáng thoáng mấy lời vô minh
Môi ngon mắt biếc gọi tình
Yêu chi cái bóng cái hình hư không
Nắng xuân đến...
má ai hồng
Áo bay khép mở cái vòng oan khiên
Kiếp sau
xin hứa tịnh thiền...
Nguồn: H. Man, 35 bài lục bát (thơ), NXB Văn học, 2010

In từ trang: https://www.thivien.net/ » H. Man » Bên cửa chùa