22/04/2024 17:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vô đề (Phụng vĩ hương la bạc kỷ trùng)
無題(鳳尾香羅薄幾重)

Tác giả: Lý Thương Ẩn - 李商隱

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 11/07/2005 19:55

 

Nguyên tác

鳳尾香羅薄幾重,
碧文圓頂夜深縫。
扇裁月魄羞難掩,
車走雷聲語未通。
曾是寂寥金燼暗,
斷無消息石榴紅。
斑騅只系垂楊岸,
何處西南待好風。

Phiên âm

Phụng vĩ hương la bạc kỷ trùng,
Bích văn viên đính dạ thâm phùng.
Phiến tài nguyệt sắc tu nan yểm,
Xa tẩu lôi thanh ngữ vị thông.
Tằng thị tịch liêu kim tẫn ám,
Đoạn vô tiêu tức thạch lựu hồng.
Ban chuy chỉ hệ thuỳ dương ngạn,
Hà xứ tây nam nhiệm hảo phong.

Dịch nghĩa

Màn hương đuôi phượng rủ nhiều tầng
Canh khuya may chiếc mũ tròn màu xanh biếc
Quạt như trăng, thẹn không che được khuôn mặt đẹp
Xe như tiếng sấm ran, át cả lời nói
Từng ngồi trong cô tịch, ánh đèm mờ mờ
Không rõ tin tức, hoa thạch lựu hồng
Chỉ buộc ngựa Ban truy bên cây thuỳ dương
Nơi nào có cơn gió lành thổi về tây nam

Bản dịch của Đông A

Phượng vĩ màn hương mỏng mấy trùng
Canh khuya dệt biếc vấn tầng không
Quạt xoè sắc nguyệt che khôn khuất
Xe chạy vang ầm nói chẳng thông
Đây vốn tịch liêu tàn lửa ám
Nào hay tin tức lựu hoa hồng
Ngựa chuy chỉ buộc bên bờ liễu
Đâu chốn tây nam nhận gió nồng?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Thương Ẩn » Vô đề (Phụng vĩ hương la bạc kỷ trùng)