23/05/2024 06:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thuý Hoa sơn
翠花山

Tác giả: Vũ Phạm Khải - 武范啟

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 04/04/2020 09:20

 

Nguyên tác

天家樂界即蓬瀛,
江漢風流萬古情。
海一灣通晴展鏡,
山千疊下倒圍屏。
門深白雀棲玄樹,
晝靜晨鐘響太清。
欲上幾層調菽塔,
五雲多處辦神京。

Phiên âm

Thiên gia lạc giới tức Bồng Doanh[1],
Giang Hán phong lưu vạn cổ tình.
Hải nhất loan thông tình triển kính,
Sơn thiên điệp hạ đảo vi bình.
Môn thâm bạch tước thê huyền thụ,
Trú tĩnh thần chung hưởng thái thanh.
Dục thượng kỷ tằng Điều Thục tháp,
Ngũ vân đa xứ biện Thần kinh.

Dịch nghĩa

Như cõi Bồng Doanh, cảnh vui trên thiên giới
Như cảnh Giang Hán, phong lưu từ vạn cổ
Một cái vịnh từ biển vào, khi trời tạnh như tấm gương
Nghìn ngọn núi trùng điệp làm thành bức bình phong
Trong cổng sâu, con sẻ trắng đậu trên cây xa mờ
Ban ngày vắng lặng, tiếng chuông sớm vang lên rất trong
Muốn trèo lên mấy bậc tháp Điều Thục
Mây ngũ sắc ở nhiều nơi tạo nên cảnh Thần kinh

Bản dịch của Nguyễn Văn Huyền

Cảnh vui tiên giới ấy Bồng Doanh
Giang Hán phong lưu vạn thuở tình
Núi tiếp nghìn trùng vòng vách biếc
Biển thông một vịnh dải gương xanh
Cổng sâu, sẻ trắng cây mờ đậu
Ngày vắng, chuông mai tiếng thật thanh
Cũng muốn trèo lên Điều Thục tháp
Kìa mây năm sắc dựng Thần kinh
Núi Thuý Hoa ở phía bắc huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế.

[1] Tức Bồng Lai, Doanh Châu, tương truyền là hai trong số ba ngọn núi tiên ở ngoài biển.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Phạm Khải » Thuý Hoa sơn