09/12/2022 20:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Viễn biệt khúc
逺別曲

Tác giả: Tạ Trăn - 謝榛

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 15/12/2020 21:02

 

Nguyên tác

阿郎幾載客三秦,
好憶儂家漢水濱。
門外兩株烏桕樹,
叮嚀說向寄書人。

Phiên âm

A lang kỷ tái khách Tam Tần,
Hảo ức nông gia Hán thuỷ tân.
Môn ngoại lưỡng chu ô cữu thụ,
Đinh ninh thuyết hướng ký thư nhân.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Tam Tần nhiều năm chàng làm khách,
Nhà em Hán Thuỷ gần bến đò.
Ô cữu hai cây trồng trước cửa,
Gặp bác đưa thư nhớ dặn dò.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tạ Trăn » Viễn biệt khúc