16/08/2020 00:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thói thường gần mực thì đen

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/03/2015 10:31

 

Thói thường gần mực thì đen,
Anh em bạn hữu phải nên chọn người.
Những người lêu lổng, chơi bời,
Cùng là lười biếng ta thời tránh xa.
Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Thói thường gần mực thì đen