28/11/2022 04:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vè nói ngược (Các cụ dung dẻ đi chơi)

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/09/2019 15:33

 

Các cụ dung dẻ đi chơi,
Để cho con trẻ lại ngồi đấm lưng.
Ta mang sợi chỉ lên rừng,
Để trói con hổ, hổ đừng quấy ta.
Ta mang dây chão về nhà,
Ta trói con kiến, kiến ra đằng nào.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Vè nói ngược (Các cụ dung dẻ đi chơi)