27/05/2022 13:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vì ông Tơ ham đánh bài xẹp

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 12/03/2015 15:19

 

Vì ông Tơ ham đánh bài xẹp
Vì bà Nguyệt ham đánh bài linh
Xe dây không rành mối, nên duyên nợ đôi đứa mình lửng lơ
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Vì ông Tơ ham đánh bài xẹp