06/10/2022 21:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vọng Giang Nam
望江南

Tác giả: Khuyết danh Trung Quốc

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 07/07/2005 18:00

 

Nguyên tác

天上月,
遙望似一團銀。
夜久更闌風漸緊,
為奴吹散月邊雲,
照見負心人。

Phiên âm

Thiên thượng nguyệt,
Dao vọng tự nhất đoàn ngân.
Dạ cửu canh lan phong tiệm khẩn,
Vị nô xuy tán nguyệt biên vân,
Chiếu kiến phụ tâm nhân.

Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn

Vầng trăng sáng
Xa trông tựa ánh ngân quang
Đêm vắng canh khuya dần gió lộng
Thổi cho mây vén sạch bên trăng
Soi tỏ bạc tình lang
Nguồn: Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Trung Quốc » Vọng Giang Nam