24/03/2023 19:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thăm hỏi

Tác giả: Tương Phố - Đỗ Thị Đàm

Thể thơ: Song thất lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 29/04/2019 22:54

 

Nhớ nhau muốn gửi lời thăm hỏi,
Gió bay đi, mây gọi chẳng ngừng;
Cá chim khuất nẻo khơi chừng,
Làng mây quán nước mấy từng xa xăm.
Anh đi năm, mười lăm năm lẻ,
Cảnh Hoàng tuyền vui vẻ chăng anh?
Bấy lâu xa cách gia đình,
Yếu đau săn sóc bên mình cậy ai?
Cõi vân hương, nay ngoài vũ trụ,
Dạ trần ai anh rũ tung rồi,
Xuân thu mặc tháng ngày trôi,
Dặm hồng mưa gió mặc hồi gió mưa.

Xui lòng em ngẩn ngơ khôn quyết:
Anh mất đi, có chết hay không?
Lai sinh nguyện có như lòng?
Anh hồn còn biết, sao không trở về?
Thông minh tưởng không hề lú lẫn,
Mà sao anh cứ vẫn im hoài?
Âm dương, ôi! Biết hỏi ai?
Bức màn huyền bí phủ ngoài thông minh.
Biết si mê mà tình vẫn nhớ,
Khoảng thần giao, gặp gỡ nhau chăng?
Anh đi năm ấy trẻ măng,
Thiềm cung ướm hỏi ả Hằng nay ai?
Buổi trăng tối gió mai hiu quạnh,
Lòng anh chăng nhớ cảnh nhân hoàn?
Nhớ nhau thăm hỏi lan man,
Bâng khuâng biết mấy muôn vàn anh ơi!

Mảnh hoa tiên thay lời gửi gió
Tin bay đi[1], liệu có tin về?
Lòng trần một tỉnh mười mê,
Kiếp trần đeo đuổi, ê chề chưa thôi.
Tưởng người mây nước xa xôi.
Vân hương thuỷ quốc mấy hồi tương tư!
1935

Nguồn: Tương Phố, Mưa gió sông Tương, NXB Bốn phương, Sài Gòn, 1960
[1] Có lần chơi đồng thiếp. Bài Thăm hỏi này đã trao đồng thiếp gởi sang bên kia thế giới, nhưng cô đồng hoặc chưa cao tay, nên chỉ đưa tin đi, mà chẳng được tin về.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tương Phố » Thăm hỏi