26/09/2022 17:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đông thiên sư quá Đông Cổ sơn tác

Tác giả: Tống Duy Tân - 宋維新

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hongha83 vào 13/10/2010 22:14

 

Phiên âm

Chinh phu tình huống hoạ nan chân
Cảnh thuộc đông thiên lật liệt thần
Lao thậm xuất xa Chu lục nguyệt
Tình đồng hiệp khoáng Sở tam quân
Sư hành tịch thượng vô lam chướng
Trù vận duy trung hữu quỷ thần
Cục ngoại y thuỳ dung dị khán
Mạn tương phách hổ thí khu mân

Dịch nghĩa

Tình cảnh người chinh phu khó vẽ cho đúng
Huống đường lúc mùa đông rét mướt
Khó nhọc hơn nhà Chu ra quân tháng sáu
Tình giống ba quân nước Sở cảm thấy ấm như mặc thêm áo bông
Hành quân như đi trên chiếu, không có hơi lam chướng
Trù tính ở trong màn có quỷ thần giúp sức
Ai ở ngoài cuộc thì coi là dễ dàng lắm
Xin chớ đem việc đuổi hổ ví với xua muỗi

Bản dịch của Chu Thiên

Tình cảnh chinh phu khó vẽ xong,
Huống đường rét mướt giữa mùa đông.
Thời Chu xuất trận thua gian khổ,
Quân Sở thân tình ấm áo bông.
Lam chướng như không càng vượt trước,
Quỷ thần mưu tính giúp bên trong.
Ai người ngoài cuộc thường coi rẻ,
Xua muỗi, săn hùm ví đúng không.
Nguồn: Tống Duy Tân - Cuộc đời và thơ văn, NXB Văn hoá thông tin, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tống Duy Tân » Đông thiên sư quá Đông Cổ sơn tác