29/06/2022 11:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đứng ở bờ sông thấy cá nhảy lên bờ luận với mình

Tác giả: Vũ Hữu Định - Lê Quang Trung

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 16/03/2015 15:55

 

dưới sông cá nhảy lên bờ
động trong tâm cõi mịt mờ người ta
hỏi từ con cá hỏi ra
sống trên mặt đất tà tà mãi sao?
Nguồn: Vũ Hữu Định, Còn một chút gì để nhớ, NXB Trẻ, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Hữu Định » Đứng ở bờ sông thấy cá nhảy lên bờ luận với mình